Introductie

Heeft ook uw organisatie behoefte aan ondersteuning van management en/of secretariaat, dan bent u bij Notulistenservice Confirm aan het juiste adres.

Het werkgebied strekt zich uit over de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Notulistenservice Confirm is gevestigd in Heerenveen.

Confirm is gespecialiseerd in het samenvatten van vergaderingen en besprekingen in notulen, die bijdragen aan een efficiënte en doelgerichte vergaderstructuur. Maar ook op andere gebieden kan Confirm u ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan: het vervaardigen van en/of het uitwerken van (beleids)notities, het verzorgen van correspondentie, het redigeren van teksten, etcetera.

Het inzetten van een extern bureau heeft voor u voordelen, te weten: 
Geen arbeidscontract,
Continuïteit,
Incidentele inlening,
Inlening voor meerdere vergaderingen en/of opdrachten,
Objectiviteit in de verslaglegging,
Geheimhouding van vertrouwelijke informatie,
Ervaren medewerker.

Confirm werkt in principe in de avonduren op locatie. 

Confirm staat voor jarenlange ervaring. Hierdoor kunnen begrippen als deskundigheid, kwaliteit, integriteit en dienstverlening centraal staan bij de bedrijfsuitoefening.

Uw opdracht zien wij met belangstelling tegemoet.

Jannie Profijt-van Wijk

Notuleerservice

Bent u op zoek naar een notuliste ter ondersteuning van uw secretaresse, ter overbrugging van een periode van ziekte, vakantie of invulling van een vacature. Wellicht speelt er op dit moment een project of is er sprake van een capaciteitsprobleem.

Confirm kan iets voor u betekenen, daar waar het betreft het notuleren van bijvoorbeeld vergaderingen van:
– Leden
– Beheerscollege(s)
– Managementteam
– Afdeling(en)
– Ondernemingsraad
– Projectgroep

Confirm verzorgt samenvattende verslagen al dan niet voorzien van een besluitenlijst. De inhoudelijke kwaliteit van de verslaglegging is in alle gevallen het uitgangspunt. Bij de lay-out van de notulen kan desgewenst uw huisstijl worden gehanteerd.

De notulen worden toegezonden per e-mail. De notulen worden, tenzij anders overeengekomen, aan u toegezonden binnen tien werkdagen na de vergadering. Eventuele op- en aanmerkingen kunnen worden doorgegeven, waarna deze door Confirm in de notulen worden verwerkt.

Bij inschakeling van Confirm vernemen wij graag locatie, datum, aanvang, verwachte duur. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de opdracht. U zendt ter voorbereiding op de vergadering, de agenda, de notulen van de laatste vergadering alsmede eventuele overige agendastukken.

Overige diensten

Personeel en Organisatie/HR

Ook voor werkzaamheden binnen het werkveld van Personeel en Organisatie/HR kunt u terecht bij Confirm. Enkele voorbeelden zijn: werving en selectie, door- en uitstroom, persoonlijke ontwikkeling, coaching, opstellen van (beleids)notities, (juridische)correspondentie, etcetera.

Tarief

De actuele tarieven kunt u opvragen door een mailbericht te sturen aan: info@notulistenservice.nl

Contact

info@notulistenservice.nl

Heerenveen

Kamer van koophandel: 04076647