Notuleerservice

Bent u op zoek naar een notuliste ter ondersteuning van uw secretaresse, ter overbrugging van een periode van ziekte, vakantie of invulling van een vacature. Wellicht speelt er op dit moment een project of is er sprake van een capaciteitsprobleem.

Confirm kan iets voor u betekenen, daar waar het betreft het notuleren van bijvoorbeeld vergaderingen van:
– Leden
– Beheerscollege(s)
– Managementteam
– Afdeling(en)
– Ondernemingsraad
– Projectgroep

Confirm verzorgt samenvattende verslagen al dan niet voorzien van een besluitenlijst. De inhoudelijke kwaliteit van de verslaglegging is in alle gevallen het uitgangspunt. Bij de lay-out van de notulen kan desgewenst uw huisstijl worden gehanteerd.

De notulen worden toegezonden per e-mail. De notulen worden, tenzij anders overeengekomen, aan u toegezonden binnen tien werkdagen na de vergadering. Eventuele op- en aanmerkingen kunnen worden doorgegeven, waarna deze door Confirm in de notulen worden verwerkt.

Bij inschakeling van Confirm vernemen wij graag locatie, datum, aanvang, verwachte duur. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de opdracht. U zendt ter voorbereiding op de vergadering, de agenda, de notulen van de laatste vergadering alsmede eventuele overige agendastukken.